February 28, 2021

แอปล่มบ่อย ถ้ายุ่งยาก โอนเงินสด 7,000 เข้าบัญชีดีกว่า

~

~

แอปล่มบ่อย ถ้ายุ่งยาก โอนเงินสด 7,000 เข้าบัญชีดีกว่า

~

~

เมื่อในช่วงเช้าที่ผ่านมา ระบบผู้ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง และเราชนะ ผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ว่าไม่สามารถใช้งานได้ โดยเมื่อกดเข้าไปจะขึ้นข้อความว่า ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมาก กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง จึงทำให้ไม่สามารถใช้เงิน ผ่านโครงการเราชนะได้

~

~

~

~

นางสุรินทร์ กะโห้ ประชาชนที่มีสิทธิโครงการเราชนะ ระบุว่า หลังจากที่ได้รับสิทธิ โดยมีเงินโอนเข้าจำนวน 2,000 บาท ตั้งใจที่จะมาซื้อสินค้า โดยเลือกซื้อสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ต้องผิดหวังเนื่องจากระบบล่ม จึงต้องจ่ายเงินสดแทน
ขณะที่ นางเสาวนีย์ พงษ์เผ่า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ ระบุว่า หลังจากที่เงินโอนให้ประชาชน มีลูกค้ามาเลือกซื้อสินค้า
โดยส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าของใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งในช่วงเช้า มีเพียง 2 ราย ที่ทำการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ได้ แต่หลังจากนั้น ระบบ ล่ม ไม่สามารถใช้การได้ ส่งผลทำให้ลูกค้าที่มาซื้อคืนสินค้าจ่ายผ่านระบบไม่ได้
จึงมีเสียงมากมายเรียกร้องให้ โอนเงิน 2,000 สดเข้าบัญชีดีกว่า เพราะใช้งานยาก สมัครยาก แอพล่มบ่อย
อย่างไรก็ตามมีโพลหลายสำนักและโพสสอบถามตามกลุ่มต่างๆประชาชนเกือบทั้งหมดเห็นว่า ถ้ายุ่งยากแบบนี้โอนเงินสดเข้าบัญชีดีไหม

~

~

~

~

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

เรียบเรียง siamnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *